Udruga ljubitelja i uzgajivača

dalmatinskog bušaka

U očuvanju biološke raznolikosti domaćih životinja bitan se naglasak stavlja na očuvanje i sprječavanje izumiranja izvornih pasmina životinja, posebice lokalnih izvornih pasmina poput dalmatinskog bušaka.
- Ema Listeš

uvod

razglednica sa stranice Zaboravljena Dalmacija, Obrovac, 1905.
Dalmatinski Bušak u Hrvatskoj

U Hrvatskoj, kroz povijesne zapise, više autora spominje malene konje naziva dalmatinski bušak. Danas je pasmina svrstana u nedovoljno poznate prema Zelenoj knjizi izvornih pasmina Hrvatske (BARAĆ i sur., 2011.) te u neocijenjene prema kategorizaciji FAO-a (engl. Food and Agriculture Organization). Na području Dalmacije nalazimo malu populaciju konja koja morfološkim karakteristikama sliči jedinkama konja dalmatinskog bušaka. Dalmatinskog bušaka, koji je još poznat po imenima dalmatinski poni, dalmatinski konj i dalmatinski tovarni konj, čini jedinom hrvatskom pasminom ponija koja se po svojim odlikama može svrstati u sportske ponije.

POVIJEST PASMINE

Prvi pisani dokument o dalmatinskom bušaku nalazi se u izvještaju splitskog okruga iz 1822. godine kojeg je sastavio okružni poglavar Enrico Reha. Piše da su narodni konji bijedne rase, mjere dvanaest kvarti, rasplođuju se u krdu, potkivaju se na turski način, slabo se timare i žive većinom na pašnjaku bez zaklona.

PASMINA TRENUTNO

Dalmatinski bušak je konj suhe, umjereno velike glave, ravnog do konveksnog profila, kratkih ušiju čiji vrhovi se lagano okreću put unutra kada uši stoje postranice.

O udruzi:

Nekoliko godina nakon početka terenskog rada, pronalaska jedinki, uzimanja njihovih mjera i uzoraka dlake za potrebe genetskih istraživanja koja je proveo Zavod za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog veterinarskog instituta – podružnice Veterinarski Zavod Split, osnovano je krovno pasminsko udruženje kao preduvjet buduće provedbe selekcijskog rada i ostvarivanja zajedničkih interesa uzgajivača, a sve s ciljem uspješnijeg razvoja i očuvanja dalmatinskog bušaka.  

Dana 24. studenoga 2021. godine u Splitu je osnovana Udruga ljubitelja i uzgajivača dalmatinskog bušaka, skraćena naziva ULJUDBA. Sjedište je Udruge je na adresi Gundulićeva 6, 21000 Split, a zastupnica je Ema Listeš. Među glavnim je zadaćama Udruge učiniti sve predradnje potrebne za pokretanje postupka revitalizacije pasmine, u što pripada i izrada uzgojnog programa. Trenutačno udruga broji 13 članova.