PASTUSI ZA PRIPUST

PASTUSI

Pastusi dostupni za pripust. 
Za više informacija o svakom pojedinom pepinjeru, molim Vas da kontaktirate Udrugu. 

1431 Bavo
Visina grebena 132 cm
Sinj
vlasnica Ema Listeš

Amor 622
Visina grebena 122 cm
Srđ
vlasnik Ilar Paskojević

Rumienko
Pučišća
vlasnik Marko Eterović Hoje

1715 Doro
Studenci
vlasnik PROBO D.O.O.

Primorac
Gruda
vlasnik Mario Slade

1630 Dorat,
Trnovica
vlasnik Ljubo Grošeta