NOVOSTI

AKTIVNOSTI:

22. 10. 2022. FARMICA, Edukativna izložba hrvatskih autohtonih pasmina- prisustvovanje Udruge na Farmici zajedno s grlima Bavo ( vl. Ema Listeš) i Vilma (vl. PROBO d.o.o).
Predstavili smo naše konje široj javnosti u sklopu hrvatskih autohtonih pasmina, pokazali smo kako su nosili samar te omogućili posjetiteljima da sjednu na dalmatinskog bušaka sa samarom. Konje je prevozio Andrija Ribičić, a prikolicu je ustupio PROBO d.o.o.

Posebno zahvaljujemo Filipu Meštroviću na organizaciji i pomoći. Organizatori Farmice pohvalili su našu ideju pokazivanja konja pod samarom te su bili izuzetno zadovoljni s ponašanjem dovedenih konja dalmatinskog bušaka.

BUDUĆI PLANOVI:

Trenutni cilj udruge je zadržati što veći broj jedinki dalmatinskog bušaka i njegovih uzgajivača. Trenutni uzgajivači su ljubitelji pasmine te najčešće nemaju profita od istih iako dalmatinski bušak ima veliki potencijal kao jahači poni.
Želja nam je buduće generacije bušaka predstaviti baš kao takve- jahače ponije. Također, cilj je napraviti uzgojni program kako bi se popratio uzgoj u potpunosti i kako bi se priznala pasmina.