povijest

Prvi pisani dokument

Prvi pisani dokument o dalmatinskom bušaku nalazi se u izvještaju splitskog okruga iz 1822. godine kojeg je sastavio okružni poglavar Enrico Reha. Piše da su narodni konji bijedne rase, mjere dvanaest kvarti, rasplođuju se u krdu, potkivaju se na turski način, slabo se timare i žive većinom na pašnjaku bez zaklona. Konji služe isključivo za prijevoz robe i tereta i eventualno za jahanje, stoga na sebi prilikom rada imaju takozvane samare.

razglednica sa stranice Zaboravljena Dalmacija, okolica Splita, 1899.

Konji služe isključivo za prijevoz robe i tereta i eventualno za jahanje, stoga na sebi prilikom rada imaju takozvane samare. U Izvješću o radu Zemaljske gospodarstvene Uprave Kraljevine Hrvatske i Slavonije za razdoblje 1896.-1905., prof. dr. Oton Frangeš u poglavlju o konjogojstvu piše o malenim konjima visine od 110 cm do 140 cm u grebenu te ih naziva konjima niskog rasta, donosno ponijima.

U sljedećem stoljeću BABIĆ (1939) navodi da su konji bili značajni za prijevoz grožđa, maslina i žita u primorskim selima na kopnu i otocima koja su raspolagala s više obradive zemlje. U  Zelenoj knjizi izvornih pasmina hrvatske (BARAĆ i sur., 2011) o dalmatinskom bušacima navodi se: „Svi koji se konjima bave i koji su mogli da prouče dalmatinskog konja, složni su u tome da je dalmatinski konj izvrstan pony rijetkih vrlina koje se teško sreću u pasminama drugih zemalja. Dalmatinski bušak ima izuzetnu kulturno-povijesnu važnost za područje u kojem je oblikovan.

razglednica sa stranice Zaboravljena Dalmacija, 1900.

Tijekom minulih stoljeća ova je pasmina bila utkana u svakodnevnicu života običnog čovjeka, prvenstveno u prijenosu ljudi i njegovih dobara a po potrebi i obrani od osvajača. Na starim fotografijama tradicijskih natjecanja poput Sinjske alke također zatičemo male konje u tipu dalmatinskog bušaka. Ranije iznesene tvrdnje ukazuju na više tisućljetnu tradiciju uzgoja ovoga konja na području Dalmacije.

Potencijalnim izumiranjem dalmatinskog bušaka Dalmacija bi nepovratno izgubila dio kulturno-povijesnog identiteta.“. Od posebnog značaja za dalmatinskog bušaka je knjižica „Libretto delle cavalle“ autora Giacoma Gospodneticha Martinovichaiz iz 1935. godine. Radi se o bilježnici u kojoj je navedeni autor upisivao podatke o kupljenim kobilama. Njihovo ime, podrijetlo, starost, kada su stigle na njegovo imanje u Dolu na otoku Braču, visinu u grebenu i kada su ždrijebile uz podatak radi li se o muli ili konju. Srednja vrijednost visine ove malene populacije kobila bila je 126,71 cm. Nadalje od pedesetih godina prošlog stoljeća nalazimo i snimku dalmatinskog bušaka u filmu Jesen na Braču, Croatia film, 1957.

razglednica sa stranice Zaboravljena Dalmacija, Obrovac, 1905.

GALERIJA

Razglednica sa stranice Zaboravljena Dalmacija, Imotski, 1914.
Fotografija sa stranice Zaboravljena Dalmacija, Pantana kraj Trogira, 1921
Fotografija sa stranice Zaboravljena Dalmacija, Vrlika, 1933
Iz privatnog albuma obitelji Gospodnetić, unutrašnjost Brača: „Na stan“ 14.09.1934.
Fotografija iz Slobodne Dalmacije, petogodišnji Mate Meštrović (sin Ivana Meštrovića), 1935.
Fotografija, Konzervatorski odjel Split, danski arhitekta Ejnar Dyggv u okolici Knina, 1930-tih
Fotografija sa stranice Zaboravljene Dalmacije, Trogir, 1935.
Fotografija iz privatnog albuma obitelji Gospodnetić, unutrašnjost Brača, 6.8.1935
Iz privatnog albuma obitelji Gospodnetić, unutrašnjost Brača, 1936.
Razglednica Eme Listeš (ustupio Igor Goleš), Vela Luka, 1963. godine
Fotografija iz fotomonografije Brač Alekdandra Kukeca, lokva na Vidovoj gori, 1967
Fotografija sa stranice Zaboravljena Dalmacija, Novalja, 1965. godine
Fotografija iz fotomonografije Brač Alekdandra Kukeca, Pražinci, 1967.
Fotografija Feđe Klarića: „Čovjek i konj na splitskoj rivi“ 1980-tih iz Slobodne Dalmacije